Priser


Medlemskap:
Medlemskap Vikersund Judoklubb: Kr 250,- pr år

Treningsavgift (pr semester):
Barn 0-12 år: Kr 1200,-
Senior +13 år: Kr 1200,-

Vi har familierabatt på treningsavgiften (20% f.o.m familiemedlem #2).

Forsikring:
Medlemmer fra 0-13 år er kollektivt forsikret via Norges Judoforbund (NJF) når de har betalt medlems- og treningsavgift.

Fra fylte 13 år, må alle utøvere forsikres via klubben (Vikersund Judoklubb). Kostnaden belastes det enkelte medlem. Utøver kan velge mellom tre typer lisenser.

  • Utøverlisens:  Driver ikke med mye konkurranse.
  • Konkurranselisens: Konkurrerer på nasjonalt nivå.
  • Premiumlisens: Alle ELITE utøvere og de som konkurrerer internasjonalt.


Pr 01.01.2020 er prisene som følger:

  • Utøverlisens: Kr 260,- pr år
  • Konkurranselisens: Kr 320,- pr år 
  • Premiumlisens: Kr 830,- pr år


TreningstiderLokaler

Vikersund Skole Gymsal


Mandag    |     17.30 - 18.30

Barn


Mandag    |     18.30 - 19.30

Ungdom 13+/Voksne


Mandag    |     19.30 - 21.00

MMA


Onsdag     |     17.30 - 18.30

Barn


Onsdag    |     18.30 - 19.30

Ungdom 13+/Voksne